Manresa
optimització web Disseny web Marketing online Registre de dominis Allotjament de dominis Botigues virtuals logo Creació de Botigues virtuals Desarrollo de tiendas virtuales

7.- El comerç electrònic en xifres

Durant l’any 2006, es calcula que el 9% de les empreses d’Espanya van realitzar vendes utilitzant el comerç electrònic (ja sigui internet o altres xarxes telemàtiques), superant els 95 milions d’euros, i doblant la xifra de l’any anterior.

Segons les dades de l’enquesta de les TIC 2005/06, el 87,80% del total de les vendes mitjançant comerç electrònic va correspondre a vendes B2B, és a dir, entre empreses, un 0,50% vendes a l’administració (B2G), i el restant 11,70%, consistent a vendes a consumidors finals (B2C).

Si bé a Estats units durant el mateix període el creixement de les vendes per internet es va estancar, iniciant un període de creixement més lent, a causa de l’arribada a la saturació de la demanda per aquest canal, a Europa i concretament Espanya, encara queda camí per córrer.

D’altra banda, també cal tenir en compte que la major part de les vendes mitjançant comerç electrònic, tenen lloc en empreses de més de 250 empleats, i en moltes ocasions, la intenció no és exclusivament incrementar la xifra de negoci, si no que entre els principals motius, n’hi ha d’altres que també tenen la seva importància.

Millorar la imatge de la companyia
Mantenir-se a l’alçada de la competència
Accés a nous clients
Acceleració del procés de negoci

Com es pot veure, els motius per a la implementació del comerç electrònic, son diversos, i no sempre estan basats en un increment directe de la facturació, també es relaciona amb la qualitat de servei i comoditat que s’ofereix al client.

Fonts:
http://observatorio.red.es/indicadores/areas/empresas/comercio/cifra_comercio.html

http://e-global.es/b2b-blog/category/e-administracion/

http://www.e-global.es/downloads-file-2265-details-Instituto_Nacional_de_Estadistica_-
_INE.html,_2006._Encuesta_sobre_el_uso_de_TIC_y_Comercio_Electronico_en_las_empresas_2005-06

www.red.es

 

Enviar a un amic Imrpimir Compartir a Twitter Compartir a Facebook Compartir continguts